Ruukki dodáva komonenty na báze kovov, systémy a integrované systémy pre stavebníctvo a strojárenský priemysel. Spoločnosť má široký sortiment produktov z kovu a služieb.

Ruukki má prevádzky v asi 30 krajinách a zamestnáva okolo 11 800 ľudí. V roku 2011 dosiahla spoločnosť čisté tržby 2,8 miliardy EUR. Podiel spoločnosti je uvádzaný na základe informácií NASDAQ OMX Helsinki (Rautaruukki Oyj: RTRKS).

Ruukki Construction

Výkonné, čas šetriace riešenia oceľových konštrukcií pre komerčné a priemyselné stavby, ako aj pre základy infraštruktúrny a projekty dopravnej infraštruktúry.

Príklady našich produktov: základy a konštrukcie budov, sendvičové panely, fasádne systémy, prefabrikované stenové a strešné elementy, oceľové strechy a strešné konštrukcie.

Ruukki Metals

Produkty z ocele a pridruženej prefabrikácie, logistické a skladové služby. Zodpovedný za výrobu ocele a servisné strediská. 

Príklady našich produktov: za tepla a studena valcovaná oceľ, farbená oceľ, pokovovaná oceľ, duté profily a rúry.