Falcovaná krytina je rokmi preverený spôsob zastrešenia, vhodný najmä do horských oblastí a do miest so sťaženými poveternostnými podmienkami a na strešné konštrukcie s malým sklonom.
Falcovaná krytina s dvojitou stojatou drážkou sa používa pre strechy od sklonu 3°.Je to najviac rozšírený spôsob spojovania strešných krytín s malým sklonom. Je to klasický spôsob pozdĺžneho spojovania dvoch vedľa seba ležiacich kovových krytinových pásov. Spoj je bezpečný proti dažďu a snehu. Pri sklonoch od 3° do 7° je nutné použiť pre drážku tesniaci pás . Ohýbanie profilov a uzatváranie drážok je možné zhotovovať ručne pomocou klampiarskeho náradia.

Pásy možno profilovať a deliť na požadovanú dĺžku aj priamo na mieste stavby.