Technická špecifikácia RUUKKI Adamante

Celková výška

55 mm

Dĺžka vzoru

350 mm

Účinná šírka

1125 mm

Celková šírka

1153

Minimálna dĺžka

850 mm

Maximálna dĺžka

8200 mm

Minimálny sklon

9 °