Pri svojej cenovej výhodnosti si uchováva všetky prednosti ostatných tvarovo odlišných variant strešných krytín Lindab, hlavne nízku hmotnosť. Charakteristická je najmä svojim nezameniteľným hranatejším tvarom vlny. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 8° (ak nie sú potrebné priečne spoje), 14° v prípade priečnych spojov.

Technická špecifikácia Lindab Maxima

Nominálna hrúbka

0,5 mm

Celková šírka

1 181 mm

Užitočná krycia šírka

1 100 mm

Dĺžka pásu krytiny

700 / 800 mm až 6000 mm

Dĺžka modulu škridle

350 / 400 mm

Plošná hmotnosť

necelých 5 kg / m2

Aplikovateľnosť od minimálneho sklonu

8° ak nie sú potrebné priečne spoje, 14° v prípade potreby priečnych spojov